വട്ടശ്ശേരിൽ കുടുംബയോഗം

മല്ലപ്പള്ളി

VATTASSERILKUDUMBAYOGAM

mallappally

വട്ടശ്ശേരിൽ കുടുംബയോഗം കമ്മറ്റി

Paulas Eapen

Kanamoottil
(President)

Adv. Prasad George

Thekkemannil
(Secratary)

Saji Mathew

Poickudiyil
(Treasurer)

കമ്മറ്റി അംഗങ്ങൾ

Sri. Jacob Mammen

Madukolil
(Vice President)

Sri. Anoop

Vattasseril
(Joint Secratary)

Sri. V.A. Varghese

Chavadiyil

Sri. T.I. George

Thekkemannil

Prof. Itty Iype

Paduvayil

Sri. P.J. Jacob

Paduvayil

Sri. V.A. Cheriyan

Vazhayil

Sri. Kunjukoshy Paul

Vazhayil

Sri. Sabu Joseph

Poickudiyil

Sri. Abraham Joseph

Puthenpurackal

Philipose Abraham

Chengazhasserimannil

Sri. Joseph Joseph

Thuruthippallil

Late Thomas Varghese

Kanamoottil

Sri. V.A. Alexander

Vazhayil

Sri. Mathew Varghese

Kallamparambil

Sri. Koshy Varghese

Kanamoottil

Sri. Samuel Joseph

Poickudiyil

Sri. Aby Jose Alex

Thuruthippallil

Smt. Rosamma Philipose

Poickudiyil

Miss. Anu Mathew

Thuruthippallil

കുടുംബ അനുരഞ്ജന ഫോറം

Sri. V.A. Varghese

Chavadiyil
(Chairman)

Sri. V.A. Cheriyan

Vazhayil
(Convenor)

വട്ടശ്ശേരിൽ യൂത്ത് ഫോറം

Sri. Jacob Mammen

Madukolil
(President)

Sri. Aby Jose Alex

Thuruthippallil
(Secratary)

Sri. Shiju Jose Tom

Poickudiyil
(Treasurer)

കുടുംബയോഗം മുൻ സാരഥികൾ

Late Rev. Fr. K. P. Eapen

Kanamoottil
(Founder Patron)

Late Alexander Abraham
(Rajachen)

Puthenpurackal
(Founder President)

Late P. V. Joseph
(kuttachen)

Poickudiyil

Late P. Joseph Abraham
(Thankachen)

Puthenpurackal

Late Babukutty

Thuruthippallil

Sri. P.J. Jacob

Paduvayil

Sri. T.I. George

Thekkemannil

Sri. V.A. Varghese

Chavadiyil

കുടുംബത്തിലെ വൈദീകരും കന്യാസ്ത്രീകളും

പിതാവ് പരിശുദ്ധ വട്ടശ്ശേരിൽ ഗീവർഗീസ് മാർ ദീവന്നാസിയോസ് തിരുമേനി

ചെങ്ങരൂർ വാഴയിൽ അവിരാ ഈപ്പൻ എന്ന ഈയുബ് കത്തനാർ 1091ൽ അന്തരിച്ചു ചെങ്ങരൂർ പള്ളിയിൽ അടക്കം ചെയ്തു

വട്ടശ്ശേരിൽ തോപ്പിൽ വി. പി. ഫിലിപ്പോസ് കത്തനാർ 1990ൽ അന്തരിച്ചു. മല്ലപ്പള്ളി ബഥനി പള്ളിയിൽ അടക്കം ചെയ്തു.

വട്ടശ്ശേരിൽ പോയ്ക്കുടിയിൽ ഫാ. പി. ജെ. ജെക്കബ് കത്തനാർ 1990ൽ അന്തരിച്ചു ചെങ്ങരൂർ പള്ളിയിൽ അടക്കം ചെയ്തു.

കണമുട്ടിൽ ഫാ. കെ. പി. ഈപ്പൻ കുടുബയോഗ സ്ഥാപക രക്ഷാധികാരി 2014ൽ അന്തരിച്ചു ചെങ്ങരൂർ പള്ളിയിൽ അടക്കം ചെയ്തു.

മദർ ഹന്ന (വട്ടശ്ശേരിൽ ചെങ്ങഴശ്ശേരിമണ്ണിൽ അന്നമ്മ ഫിലിപ്പോസ്) ഓതറ സെൻറ് മെരിസ് മഠം, മർത്തമറിയം സമാജം എന്നിവയുടെ സ്ഥാപിക.

സിസ്റ്റർ മോനിക്ക SIC 2016ൽ അന്തരിച്ചു. തിരുമൂലപുരം ബഥനി കോൺവെന്റിൽ അടക്കം ചെയ്തു.

സിസ്റ്റർ എലിസബത്ത് OSS ഹോളി സ്പിരിറ്റ് സിസ്റ്റേഴ്‌സ് തുകലശ്ശേരിൽ.

പൊതു പ്രവർത്തകർ

Sri. Kunjukoshy Paul

Vazhayil
Vice President Mallappally Block Panchayath

Adv. Prasad George

Thekkemannil
Congress Block President Mallappally

Sri. Sabu Joseph

Poickudiyil
President Chengaroor Service
Co- operative Bank

Sri. V.A. Cheriyan

Vazhayil
Board Member Thiruvalla
East Co- operative Bank

പാവ്വോത്തികുന്നേൽ – പാലയ്ക്കാമണ്ണിൽ കേന്ദ്ര കുടുംബയോഗ സാരഥികൾ (2018-2021)

Rev. Dr. Philip

Payyampallil
(President)

Sri. V.A. Cheriyan

Vazhayil
(Vice President)

Cheriyan Varughese

Valiyakannathil Powothikunnel
(Secratary)

K.V. Joseph

Koodathummuriyil -Palackamannil
(Treasurer)

പാവ്വോത്തികുന്നേൽ – പാലയ്ക്കാമണ്ണിൽ കേന്ദ്ര കുടുംബയോഗ സാരഥികൾ (2015-2018)

Rev. Fr. Joseph K. Abraham

Koodathummuriyil
(President)

Sri P.T. Thomas

Powothikunnel
(Vice President)

Sri. Aby Njarakottu

Payyampallil
(Secratary)

Sri. V.A. Cheriyan

Vazhayil
(Treasurer)

വട്ടശ്ശേരിൽ കുടുംബയോഗം

വട്ടശ്ശേരിൽ കുടുംബയോഗം

Close Menu